Insinööritoimisto Jorma Heikkinen Oy

Yritysesittely

Insinööritoimisto Jorma Heikkinen on perustettu vuonna 2005.
3.11.2009 yrityksen yhtiömuoto muuttui toiminimestä osakeyhtiöksi.

Pääasialliset palvelumuodot ovat talojen rakennesuunnittelu, pihojen kuivatussuunnittelu ja erilaiset asiantuntijatehtävät. Tyypillisiä kohteita ovat asuin- ja liikerakennukset, koulut ja päiväkodit.

Yrityksellä on konsultin vastuuvakuutus.

Insinööritoimisto Jorma Heikkinen Oy tavoitteena on toimittaa asiakkaille toimeksiantojen mukaiset suunnitelmat ja asiakirjat ottaen huomioon rakentamismääräykset ja -ohjeet, hyvät suunnittelukäytännöt sekä asiakkaiden erityistoiveet.

Tähän lopputulokseen päästään hyvällä peruskoulutuksella, kokemuksella sekä rakentamismääräysten ja -ohjeiden tuntemuksella. Kaiken perustana on kuitenkin suunnittelijan henkilökohtainen motivaatio ja aito mielenkiinto sekä rakenteiden toimintaan, että asiakassuhteiden hoitoon.

Hankkeen kaikissa suunnittelutehtävissä käytetään samaa kokenutta suunnittelijaa, joka takaa suunnitelmien tasalaatuisuuden ja estää tiedonkulun puutteista johtuvat virheet.

Yritys on saanut Kestävä Kivitalo- palkinnon 2009, As Oy Oulun Etumaston rakennesuunnittelusta. Palkinto myönnetään joka vuosi yhdelle kohteelle Suomessa. Palkinnon tarkoituksena on edistää hyvää ja kestävää kivirakentamista, jossa on käytetty mahdollisimman pitkälle paikalla rakentamisen menetelmiä.

© Insinööritoimisto Jorma Heikkinen Oy 2014